Поліція Дружківки запрошує всіх бажаючих до вступу у громадську організацію з охорони публічного порядку в місті

11.10.2017


Згідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» № 1835-ІІІ від 22.06.2000р., його члени зобов’язані: надавати допомогу органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам, сприяти у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили та інше.

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи або проживання.

Отже, якщо громадяни вирішили брати участь у створенні таких формувань на території населеного пункту, де вони проживають, необхідно на загальних зборах прийняти відповідне рішення про їх створення. При цьому склад зазначеного формування повинен бути не менше 10 осіб.

Членами громадських формувань з охорони громадського  порядку і державного  кордону можуть бути громадяни України,  які досягли 18-річного  віку, виявили  бажання  брати  участь у зміцненні правопорядку  та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я  виконувати  на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

Не можуть   бути  членами  зазначених  громадських  формувань особи,  які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не  знята  або  не  погашена  у встановленому законом порядку,  та раніше засуджені за умисні злочини,  хворі на хронічний алкоголізм і наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, та інші  особи  у  випадках,  передбачених  законами України.

Свою діяльність громадське формування з охорони громадського порядку має здійснювати на основі положення (статуту) про нього, відповідно до ст. 5 цього Закону.

Члени  громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та  охороні  державного кордону за місцем реєстрації цих об'єднань лише  після  проходження ними відповідної правової та спеціальної підготовки  в  органах Національної поліції, яка встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

За більш детальною інформацією, щодо створення зазначеного громадського формування або вступу до нього, потрібно звертатись за телефоном +38-(050)-208-80-28 або за адресою вул. О. Кошового, 6а, каб. 12.

Дружківське відділення

Краматорського відділу поліції

Цікаве

Відеопроекти

Програма

Газета